Wij hebben een speeltuin in Haarlem met kunstgras aangelegd.